flag-ks flag-us
 • Gliss Kur
  Gliss Kur Shampon
 • Gliss Kur
  Gliss Kur Balsam
 • Gliss Kur
  Gliss Kur Express Repair

G  l  i  s  s    K  u  r

glissUltimateRThumb1.1 glissUltimateOElixirThumb1.1 glissTotalRepairThumb1.1 glissSerumDRepairThumb1.1 glissUltimateResistThumb1.1 glissOilNutritiveThumb1.1 glissUltimateColorThumb1.1 glissMillionGlossThumb1.1 glissUltimateVolumeThumb1.1

 • Gliss Kur
  Risi nga Gliss Kur
 • Gliss Kur
  Risi nga Gliss Kur
 • Gliss Kur
  Për flok të dëmtuara
 • Gliss Kur
  Rigjenerim i thellë i flokëve
 • Gliss Kur
  Për flokë me shkëlqim

V  i  d  e  o    S  p  o  t  e